Goedert Volkmer, A., & Kinceler, J. L. (2019). Tocata-visual Aberta. DAPesquisa, 3(5), 027-038. https://doi.org/10.5965/1808372903052008027