Nogueira, M. P., & Rosa, M. de A. (2018). As ONGs e o teatro em comunidades. DAPesquisa, 4(6), 040-045. https://doi.org/10.5965/1808312904062009040