Ellmann, B. (2017) “A Way to Know, A Way to Go”, Revista Apotheke. Florianópolis, 2(3). doi: 10.5965/24471267232016058.