Apotheke, R. (2018) “Editorial”, Revista Apotheke. Florianópolis, 4(1). doi: 10.5965/24471267412018006.